CONTACT US
HEADQUARTERS:Room 318 Jianji Business Building, NO.18 Jiandongyuan, Chaoyang District, Beijing, China
HEADQUARTERS
Tel: 400-9669-769
400-801-0476
Add: Room 318 Jianji Business Building, NO.18 Jiandongyuan, Chaoyang District, Beijing, China
PRODUCTION BASE:North of Changqing Road, Tianyi Town, Ningcheng County, Inner Mongolia Muni-cipality, China
PRODUCTION BASE
Tel: 400-9669-769
Add: North of Changqing Road, Tianyi Town, Ningcheng County, Inner Mongolia Muni-cipality, China
Hebei Subsidiary:Hengdahuafu, Qiaoxi District, Hebei Province
Hebei Subsidiary
Mr.Hou  
Tel: 400-9669-769
Add: Hengdahuafu, Qiaoxi District, Hebei Province
Shandong Subsidiary:Caiyuan mansion, Caiyuan Street, Taishan District, Taian City, Shandong Province,China
Shandong Subsidiary
Mr.Zhang  
Tel: 400-9669-769
Add: Caiyuan mansion, Caiyuan Street, Taishan District, Taian City, Shandong Province,China
Jiangsu Subsidiary:Xichenghuating, Huaihai Road, Quanshan District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
Jiangsu Subsidiary
Mr.Wang  
Tel: 400-9669-769
Add: Xichenghuating, Huaihai Road, Quanshan District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
Shanxi Subsidiary:Mingwei Business Building, Wucheng South Road, Taiyuan City, Shanxi Province, China
Shanxi Subsidiary
Mr.Fan  
Tel: 400-9669-769
Add: Mingwei Business Building, Wucheng South Road, Taiyuan City, Shanxi Province, China
Sichuan Subsidiary:NO 68 Yangshanzi Road, Chenghua District,Chengdu City, Sichuan Province, China
Sichuan Subsidiary
Mr.Wang  
Tel: 400-9669-769
Add: NO 68 Yangshanzi Road, Chenghua District,Chengdu City, Sichuan Province, China
TOP